Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Cac Mon Khac : Ca Ri Vit
Ca Ri Vit

Views: 1276 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »Vât. liêụ:

-Nưả con vịt
-4-5 củ khoai tây (gọt vỏ, cát làm tư nêú củ khoai nhỏ, cát làm 6 nêú củ khoai hơi lớn)
-1 củ khoai lang (cát tưng` miên'g như khoai tây)
-2 củ carrot (cát tưng` miêng' giống như khoai)
-1 củ hành tây (xẻ làm tám)
-2 cọng xả (lemon grass)(cát môt. cọng xả làm hai khuc', dùng dao or chày dập nát)
-Bôt. càri
-1 lon nuơc' côt' dưà
-Hành ngò, bôt. ngot., muôí, tiêu, nuơc' mám, đuơng`.

Cách làm:

-Chạt thịt vit. ra tưng` miên'g vưà an. Uơp' thit. vơí chut' tiêu, tỏi, hành bàm nhuyên~, bột ngọt, và chut' nuơc' mám. Dể khoảng nưả giờ cho thấm.

-Khoai tây, carrot và khoai lang bỏ dầu vào chiên sơ qua cho vàng rồi vơt' ra rổ dể cho ráo dầụ

-Sau dó phi hành cho thât. vàng và dổ khoảng 2 or 3 muông~ cafe bôt. càri vào xào chung vơí thit. Xào cỡ 10', kế dó dổ thêm nuơc' lạnh và lon nuơc' dưà vào nâú cho thât. sôị Nêm mám , muôí, bôt. ngọt, chut' duơng` cho vưà miê.ng.

-Kế tiêp' bỏ xả đã đập vào nồị

-Nâú trên bếp khoảng 30-45 phut' cho thit. mềm.

-Khi thịt mềm dổ khoai tây, khoai lang, carrot dã chiên vàng khi nãy vào chung. Luc' khoai và carrot gần chín mơí bỏ hành tây vàọ

-Khi chín muc' ra tô, phiá trên rải thêm chut' hành ngò.

BP

š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy