Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Cac Mon Khac : Cha Oc Hap
Cha Oc Hap

Views: 1502 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »CHẢ ỐC HẤP
Vật liệu:
3 pounds gió sống
1 pound ốc bưu dông lạnh
2, 3 củ gứng bắng dốt lóng tay
1 xấp lá chuối
Muối, duớng, nuớc mắm gia vị vứa nêm Có thể thêm hánh tây thái nhỏ hột lựu nếu muốn khoảng chứng một chén hánh.
Cách lám:
Ốc rữa sạch với muối vá giấm nhiếu lấn cho sạch chất nhớn den. Thái nhỏ ốc như hột lựụ
Gứng lột vỏ thái nhỏ
Trộn gió sống với gứng (hánh tây thái nhỏ)thật dếu cúng với gia vị muối duớng nuớc mắm.
Lá chuối rữa sạch cắt dôi hoặc dể dái bắng lóng bán taỵ Cuốn hỗn hợp gió ốc vá gứng khoảng chứng bắng một lóng ngón tay cái trong lá chuốị Gấp hai dấu lá chuối lại thánh hính như gấp lá bánh bột lọc. Nhớ gói lỏng tay ví khi hấp chả ốc sẻ nở lớn ra một chút.

Hấp cách thủy khi náo thơm múi lá hấp thí chín khoảng 7 phút.
Dúng chả hấp với bún riêu cua hoặc bún ốc.
Món bún sẻ thêm phấn huơng vị dặt sắc.


CHẢ ỐC CHIÊN
Vật liệu:
3 pounds thịt cá thát lát dông lạnh
1 pound ốc dông lạnh rữa sạch thái hột lựu
1 chén hánh tây thái hột lựu
3, 4 muỗng bột năng
Muối duớng nuớc mắm gia vị vứa ăn

Cách lám:
Trộn hỗn hợp thịt cá, hánh, ốc thái nhỏ cúng với muối duớng nuớc mắm gia vị Nhối thật kỷ. Vứa nhối vứ rây bột năng váo hỗn hợp cho tới khi náo hỗn hợp quyện dính váo nhaụ Dể trong tủ lạnh 10 dến 15 phút cho chả thêm daị

Muốn cho dể chiên có thể hấp sơ chả rối mới chiên.
Dun chảo dấu thật sôị Dây lácách chiên chả không hấp truớc. Ép chả một lớp dấy khoảng ¼ inches trong lóng dĩa có tráng dấu cho khỏi dính. Dúng muỗng bắng sang chả tứ dĩa qua chảo dấụ Nếu Chả bị méo cạnh dúng muỗng sữa lại ngay khi mới cho váo chảọ Chiên váng hai mặt thí vớt rạ

Dúng chả với bún rau sống nuớc mắm chua ngọt. Ngon hết ý...

Chúc các chị các anh thành công

š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy