Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Che (Desserts) : Che Bi Do
Che Bi Do

Views: 1431 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »Vât. liêụ:
-Bí dỏ (hay còn gọi là bí ngô)(bạn mua loại nó có cái vỏ màu cam sâm., nhìn giống quả bầu nâm. thì nâú chè ngon hơn loại bí tròn)
Đâụ xanh hôt. (chưa chà vỏ)
-Nêp'
Đuơng`
-Vani
-Nuơc' côt' dưà

Cách làm:

-Bí dỏ gọt vỏ, và thái tưng` miếng vuông nhỏ nhỏ.

-Bác môt. cái nồi, dổ nuơc' vào hầm cho dậu xanh và nêp' duơc. mềm. Kế tiêp' dổ bí dỏ dã cát miếng vào nâú cho bí duơc. chín. Lâý muông~ đánh bí ra hơi nhuyên~ môt. chut'.

-Khi thâý bí, dâụ xanh, nêp' dã chín và hơi nhuyên~. Dổ nuơc' dưà, đuơng` và cho thêm môt. chut' xí vani vào chung cho thơm. Nâú cho tan đuơng` và bác ra ngoàị

-Cuôí cùng lâý muông~ muc' vào tưng` chén nhỏ.

Món này BP hoc. của ngoại BP dó! Tạng lại cho mâý sis or bro...

BP

š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy