Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Che (Desserts) : Che Suong Sa Hot Luu
Che Suong Sa Hot Luu

Views: 3176 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »--1 cup đậu xanh không vỏ
--2 cup đường ca’t
--1 lon nươ’c dừa loại ngon (đừng mua loại onsale vì nươ’c dừa sẽ bị đặc và không thơm)
--1 go’i vani bột
--hạt lụu
--1 go’i bột agar (thạch) nhỏ

Ca’ch Làm:
-Đdổ vào nồi 3 cup nươ’c + bột agar + ½ cup đường rồi nâ’u cho sôị Khi sôi bă‘t xuô’ng đổ vào khuôn, bỏ vào tủ lan.h, khi thạch đông cư’ng lại thì bào thành từng sợi dàị
-Đdậu xanh đem hâ’p chi’n, đừng để bị khô, phải hơi ươ’t một chu’t. Ddem ta’n nhuyễn.
--Hạt lụu thì thể làm theo ca’ch Tiểu Thơ chỉ, nê’u thi’ch thì thay vì củ Năng thì mình mua một bịch dừa non ở hàng frozen, rồi đem xă‘t nhỏ Như hạt lụu, sau đo’ làm cũng như ca’ch Tiểu Thơ chỉ. Dừa non thì thơm hơn và cũng ngon hơn là water chestnut.
--2 cup đường ca’t nâ’u vơ’i 5 cup nươ’c, nê’u thâ’y nươ’c qua’ ngọt thì cho thêm chu’t nươ’c. Ddợi sôi nhă‘c xuô’ng cho 1 go’t bột vanilla vàọ Bỏ Vào tủ lạnh cho nguội Khi thật nguội đổ hạt lựu và thạch vào nươ’c đường. Bỏ chè vào tủ lạnh
--Nươ’c dừa nâ’u cho sôi lại rồi đổ ra tộ Bỏ vào tủ lạnh
--Khi ăn, mu’c chè ra ly, mu’c 1 muỗng đậu xanh vào, rồi chê’ nươ’c dừa lên trên. Cho thêm chu’t đa’ bào vào thì sẽ ngon hơn. Nhưng bây giờ trời lạnh thì cũng không cần vì chè đã bỏ vào tủ la.nh.


š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy