Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Hai San (Seafood) : Muc Xao Xa Ot
Muc Xao Xa Ot

Views: 1639 - Rating: 8.00 - Votes: 1

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »Vật liêụ:
-Mưc. tuơi
-Han`h tây
-Cà ri
-Xả bằm
-Ơt' trái bằm nhỏ
-Bôt. ngot., nuơc' mám, muôí, duơng`, tiêụ

Cách làm:

-Mưc. tuơi mua về thái ra tưng` miếng vưà ăn.

-Hành tây , môt. củ xát ra làm saú or tám.

-Bác chảo dầu cho thât. nóng, dổ xả , ơt', cà ri vào phi cho hơi vàng (đưng` cho cháy quá). Kế tiêp' dổ mưc. vô xào chung, xào sơ sơ, dưng` xào lâu mưc. sẽ bị dai, nêm thêm chut' bôt. ngọt.

-Sau cùng dổ hành tây dã xát vào trộn chung. Nêm thêm bôt. ngot., chut' xí nuơc' mám or muôí, chut' duơng`. Nếm cho vưà miệng là okBạn nhớ dưng` cho nhiều muôí or nuơc' mám nha, vì trong cà ri dã có vị mạn rồi dó.

-Cuôí cùng dổ ra dĩa, rác chut' tiêu lên bề mạt, an nóng vơí cơm or nhâụ lai rai cũng duơc.

Chuc' các bạn thành công hén.

BP


š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy