Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Mon Pho Thong (Common Dishes) : Ga Ac Ham Thuoc Bac
Ga Ac Ham Thuoc Bac

Views: 1053 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »--1 con gà ác loại gà cái da của nó đen xì.
--1 hộp thuốc bắc, có bán sẵn ở chợ, hay sis có thể ra tiệm thuốc bắc hỏi người ta bốc một gói thuốc để hầm gà.
--1 trái táo cắt là 6
--1 lon chicken broth.
--1 cái keo (Dung nhi cũng không biết cái đó gọi là gì, nhưng là một cái bình sành lớn có nắp đậỵ) Nếu không có thì dùng cho vô tô, bọc kín lại hấp cách thủy cũng được

Cách Làm:
-Gà ác để tan đá, rồi ướp với chút muối + chút xì dầu + chút tiêụ Ướp khoảng 1 tiếng.
-Táo cắt làm 6, xếp vô bình, rồi cho gà lên trên. Ddổ gói thuốc bắc vô, rồi đổ chicken broth cho ngập con gà. Ddậy nắp lại cho vô oven hay là hấp cách thủỵ Khoảng 3 tiếng thì gà mới chín. Gà phải thật mềm. Làm khoảng 2 tiếng thì mình mở nắp ra, nêm nước lại cho vừa ăn, rồi đậy nắp lại hầm cho đến khi gà mềm rục.

Mến
Dung Nhi


š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy