Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Mut : Mut Gung Lat
Mut Gung Lat

Views: 791 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »--1 lb gừng non
--1 cup đường
--5 tra’i chanh mỏng vỏ co’ nhiều nươ’c
--3 muỗng canh muô’i
--1 vani bột

Ca’ch Làm:
-Gừng gọt vỏ Sạch
-Chanh vă‘t lâ’y nươ’c hòa tan trong 3 Liter nươ’c
-muô’i hoà tan trong 2 Liter nươ’c
--Ngâm gừng trong nươ’c muô’i mặn. Xăm đều xung quanh củ gừng. Xă‘t từng la’t mỏng. Xả gừng trong nươ’c lạnh rồI ngâm trong nươ’c chanh sâm sâ’p mặt gừng. Nâ’u 1 li’t nươ’c sôi, cho 1 tra’i chanh vộ Bỏ gừng vào luộc cho mềm thì vơ’t ra sả nươ’c la.nh. Vă‘t ra’o gừng rồi lại ngâm sâm sâ’p trong nươ’c co’ pha nươ’c chanh đem phơi nă‘ng 3 tiê’ng. Ddể ra’ọ Ươ’p gừng cho tơ’i khi đường ke’o chỉ. Nhă‘c nồi mư’c khỏi bê’p. Trộn vani vào cho thơm. Ddảo thêm một lu’c cho tơ’i khi đường qua’nh lại thành lơ’p bao phủ Ddều miê’ng mư’t

š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy